អភិបាលរាជធានី ពីសម័យអាណានិគមបារាំង មកដល់បច្ចុប្បន្ន

0
341

1.ចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញ ឆ្នាំ១៩២០ ដល់ឆ្នាំ១៩៤១
លោក ប៉េកូឡាដ៍ ជនជាតិបារាំង ។ និងបន្តបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសដោយពុំមាន ឯកសារ ។ ប្រសិនជាមានសូមលោកអ្នកជួយបង្ហាញផង សូមអរគុណ ។
…..
2.អភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ពីឆ្នាំ១៩៤១ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០
ឯកឧត្តម ញឹក ជូឡុង
ឯកឧត្តម មៀច គន្ធ
ឯកឧត្តម ទេព ផន
ឯកឧត្តម អ៊ុន ត្រមុច
ឯកឧត្តម អ៊ី ទុយ
…..
3.អភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥
ឯកឧត្តម អ៊ុង ហៀម
ឯកឧត្តម ឆាយ គឹមហុង
ឯកឧត្តម ហ៊ូ ហង់ស៊ីន
…..
4.ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៥ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ សាលាក្រុងភ្នំពេញត្រូវឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។​ នៅកំឡុងពេលនោះពុំមានការ កត់ត្រាឈ្មោះអភិបាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងទេ តែដឹងថាសាលាក្រុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីគណៈ កម្មការមជ្ឈឹមបក្ស។
ឯកឧត្តម អ៊ុង ហៀម
ឯកឧត្តម ឆាយ គឹមហុង
ឯកឧត្តម ហ៊ូ ហង់ស៊ីន
….
5.ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ នាងខ្ញុំមិនមានឯកសារ តែបានទទួលពី លោក សុទ្ធា វ៉ាន់ បានបង្ហាញថាមាននាម ដូចខាងក្រោម 🙏🏻❤️💐
កែវ ចិន្តា
ខាង សារិន
សុីម កា
ថោង ខុន
ងួន ញិល
ហុក ឡងឌី
ឈឹម សៀកឡេង
ជា សុផារ៉ា
កែប ជុតិមា
ប៉ា សុជាតិវង្ស
និងបច្ចុប្បន្ន
ឃួង ស្រេង ។

ប្រភព៖ Sothea Chamroeun Vann


LEAVE A REPLY