សៀវភៅ ៨មុខ ដែលគ្រប់គ្នាគួរមាននៅលើតុធ្វើការ _ពីសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត សួន រ៉ានី

0
206

សៀវភៅទាំងអស់នេះ ត្រូវបានរៀបចំជាពិសេស ដើម្បីចែកចាយគំនិត ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍អនុវត្តដ៏ល្អៗប្រកបដោយតម្លៃ🎓 និងដើម្បីចូលរួមចំណែកជាស្ពានចម្លង ជួយគ្រប់គ្នា… #បង្កើនបញ្ញាញាណ ពន្លឺ ភាពស្រស់ថ្លា ចរិយា និងវិជ្ជាសម្បត្តិ… #បានដឹងពីអាថ៍កំបាំងនៃការសម្រេចរឿង និងភាពជោគជ័យ… #បានច្បាស់ពីយុទ្ធសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីរៀបចំខ្លួនជាអ្នកធ្វើការងារល្អ ជាអ្នកឆ្នើម និងជាមន្ត្រី បុគ្គលិកល្អ នៅក្នុងបណ្តាក្រុមហ៊ុន, សហគ្រាស, រដ្ឋបាលសាធារណៈ, អង្គភាព, សហគមន៍ និងក្នុងសង្គម។

ទំនាក់ទំនងជាវដុំ និងរាយ៖
#នៅភ្នំពេញ
លោក ស៊ឹម សិលា 093/017–725558

#នៅសៀមរាប
_បណ្ណាគាររចនា (Rachna Book Center) 012687799; 015568777
_បណ្ណាគារផ្កាយពន្លឺអង្គរ (Phkay Ponleu Angkor Book Center) 012444084; 078252507

#នៅបាត់ដំបង
រោងពុម្ពរម្មណីយ៖ ផ្លូវសាលាបូរ៉ា ភូមិវត្តលៀប ឃុំចំការសំរោង ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង (ក្រោយពេទ្យធំ) 0769540400; 0968889868

https://www.facebook.com/search/top/?q=%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F%20%E1%9E%9F%E1%9E%BD%E1%9E%93%20%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%B8%20dr.%20suon%20rany&epa=SEARCH_BOX

LEAVE A REPLY