តើប្រទេសនិងតំបន់ណាខ្លះពាក់ព័ន្ធ “ក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវជំនួញសូត្រ” និង “ផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សរ៍ទី ២១”

0
74

នៅក្នុងប្រទេសចិន “ក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវជំនួញសូត្រ” រួមមានខេត្តចំនួន ១២ និងក្រុងមួយរួមមាន Xinjiang, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Inner Mongolia, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Guangxi, Yunnan, Tibet and Chongqing ។

“ផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សរ៍ទី ២១” រួមមានខេត្តចំនួន ៤ និងក្រុងមួយ​ គឺ Fujian, Guangdong, Zhejiang, Hainan and Shanghai ។

ចំណែកក្រៅពីដែនដីចិន មានជាង ៥០ប្រទេស រួមមាន៖

អាស៊ី៖ Philippines, Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Myanmar, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Mongolia, Maldives, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Kuwait, Bahrain, the United Arab Emirates, the Sultanate of Oman, Qatar, Israel and Saudi Arabia, Hong Kong, Macau, Taiwan ។

អាហ្វ្រិក៖ Kenya, Sudan, Egypt and Djibouti ។

អឺរ៉ុប៖ Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Turkey, Greece, Italy, Switzerland, Austria, Hungary, Serbia, Romania, Moldova, Germany, the Netherlands ។

គ្មានប្រទេសណាបាននិយាយប្រឆាំងនឹងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយទេប៉ុន្តែលោកខាងលិចជាទូទៅប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការបង្កើននូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកិច្ចការអន្តរជាតិ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយត្រូវបានមើលឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថាមពលរបស់ពិភពលោកនិងបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៅនឹងស្តង់ដាររបស់វា។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹងជួយក្រុមហ៊ុនចិនពង្រីកនៅបរទេសនិងជំរុញការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណចិន Renminbi ។

ក្រៅពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់របស់ប្រទេសចិនប្រទេសនានាមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនចិនអាចនឹងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់នៃការការពារអំពើពុករលួយការការពារបរិស្ថាននិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការអនុវត្តគម្រោងខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ។

ប្រភព៖ https://www.hongkongfp.com/2016/03/06/explainer-chinas-one-belt-one-road-initiative/

LEAVE A REPLY